دلنوشت

عادت ها را چگونه از بین برده یا ایجاد کنیم ؟

عادت را ایجاد کنید یا بشکنید !

خلاصه ای از فصل ۳ کتاب عادت های اتمی


خلاصه :

✅ عادت ها به اندازه کافی تکرار میشوند و به صورت خودکار انجام میگیرند . ❔ عادت ها چگونه ساخته و از بین برده می شوند ؟

 🔰 عادت را ایجاد کنید یا بشکنید !

 

💬 عادت رفتاری است که به اندازه کافی تکرار می شود و به شکل خودکار انجام میگیرد.

🔹 برای ایجاد یا شکستن عادت ها نیاز به چهار قانون است ، سرنخ ، تمایل ، پاسخ ، پاداش

✅ برای ایجاد عادت خوب این پروسه را طی کنید :

🔸  آن را شفاف  آشکار بسازید (سرنخ)

🔸  آن را جذاب کنید (تمایل)

🔸  آن را ساده کنید (پاسخ)

🔸  آن را رضایت بخش کنید (پاداش)

   به همین سادگی ...

❎ اما اگر میخواهید عادت را بشکنید !

🔹  آن را مخفی کنید (سرنخ)

🔹 آن را غیر جذاب و لوس جلوه دهید (تمایل)

🔹  آن را دشوار کنید (پاسخ)

🔹  آن را عامل نارضایتی کنید (پاداش)

   به همین سادگی ...

♻   نتیجه کتاب عادت های اتمی فصل 3
 

  ✍علی عینی

عالی استفاده کردیم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران