دلنوشت

عادت ها را چگونه از بین برده یا ایجاد کنیم ؟

عادت را ایجاد کنید یا بشکنید !

خلاصه ای از فصل ۳ کتاب عادت های اتمی


خلاصه :

✅ عادت ها به اندازه کافی تکرار میشوند و به صورت خودکار انجام میگیرند . ❔ عادت ها چگونه ساخته و از بین برده می شوند ؟

 🔰 عادت را ایجاد کنید یا بشکنید !

 

💬 عادت رفتاری است که به اندازه کافی تکرار می شود و به شکل خودکار انجام میگیرد.

🔹 برای ایجاد یا شکستن عادت ها نیاز به چهار قانون است ، سرنخ ، تمایل ، پاسخ ، پاداش

✅ برای ایجاد عادت خوب این پروسه را طی کنید :

🔸  آن را شفاف  آشکار بسازید (سرنخ)

🔸  آن را جذاب کنید (تمایل)

🔸  آن را ساده کنید (پاسخ)

🔸  آن را رضایت بخش کنید (پاداش)

   به همین سادگی ...

❎ اما اگر میخواهید عادت را بشکنید !

🔹  آن را مخفی کنید (سرنخ)

🔹 آن را غیر جذاب و لوس جلوه دهید (تمایل)

🔹  آن را دشوار کنید (پاسخ)

🔹  آن را عامل نارضایتی کنید (پاداش)

   به همین سادگی ...

♻   نتیجه کتاب عادت های اتمی فصل 3
 

  ✍علی عینی

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران