رویدادهای مدرسه

پایه ششم

دنیا از زیر میکروسکوپ چگونه است؟


خلاصه :

دانش آموزان استفاده از میکروسکوپ را یاد گرفته وتجربه کردند.

تجربه ای  هیجان انگیز و خاطره ای ماندنی

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران