رویدادهای مدرسه

نتايج مسابقات دهه فجر درپايه هفتم

.


خلاصه :

.

مسابقات بزرگداشت دهه فجر درپايه هفتم به پايان رسيدودرمجموعِ هشت مسابقه گروهي وانفرادي، گروه هاي برتر درهركلاس مشخص شدند.

۶ سال پیش
هشتم چی ؟

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

Moty هشتم چی ؟
نتایج هشتم ها قبلا اعلام شده

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران