پایان یا تجدید پیمانی مجدد

اردوی پایان فعالیت های قرآنی


۰۱ خرداد ۱۳۹۶ / ۱۱:۰۳:۱۲
۵۴۶
۸


اردویی برای اعلام تجدید پیمان مجدد و قدم برداشتن بیشتر در راه معارف قرآنی

اردویی برای اعلام تجدید پیمان مجدد و قدم برداشتن بیشتر در راه معارف قرآنی

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

مطالب مرتبط