۲۸۵۹۰
۱۲۷

۵ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۶۹ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۶۹۲ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۴۵ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۱۴ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۲ (-- مشترک)

...

کتاب‌ها

قصه های تصویری از شاهنامه جلد 1و2
دایره المعارف ورزش
کلیله و دمنه (15 جلد در 1 جلد)
قصه های خوب برای بچه ها خوب (جلد 1تا 5)
از پسماند تا بازیافت

دانش و فناوری

ریاضی
زبان انگلیسی
ربات سازی

فرهنگ و ادبیات

خواندن کتاب فارسی
شاعری

ورزش

فوتبال
سه گانه (تری اتلون)
شنا کرال
والیبال

هنر

انیمیشن سازی
نویسندگی
خطاطی
ساز ( تمبک)