۱۴۸۵۵
۷۵

۵ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۲۱ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳۲۷ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۲ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۵۷ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۸ (-- مشترک)

...

کتاب‌ها

از پسماند تا بازیافت
دایره المعارف ورزش
قصه های تصویری از شاهنامه جلد 1و2
قصه های خوب برای بچه ها خوب (جلد 1تا 5)
کلیله و دمنه (15 جلد در 1 جلد)

دانش و فناوری

ربات سازی
ریاضی
زبان انگلیسی

فرهنگ و ادبیات

خواندن کتاب فارسی
شاعری

ورزش

سه گانه (تری اتلون)
شنا کرال
فوتبال
والیبال

هنر

انیمیشن سازی
خطاطی
ساز ( تمبک)
نویسندگی