۴۹۸۵۰
۷۲۱

۰ کتاب خوانده‌ام

۱۶۹ محتوا

۳۲۸ دیدگاه

۱۴۶ فیلم

۱k عکس

۳۹ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۳ (-- مشترک)

...

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

بدون شرح-2-
بدون شرح-1-
کلاس مباحثه فصل 3 درس اقتصاد
اربعین حسینی
حفظ دین در رسانه
اولین اردوی درسی پیش دانشگاهی
بازدید از مرکز دفن زباله و بازیافت شهرداری تهران
صبحانه های میزانی
در خلافت عمر و عثمان، علی (ع) چه میکردند؟
جشن های ۱۷ ربیع دبیرستان میزان
مراسم افتتاح فعالیت های قرآنی
اردوی شبانه پایه دهم

...