۵۰۴۴۰
۷۲۰

۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۷۲ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳۳۰ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۴۶ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱k عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۳۹ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۳ (-- مشترک)

...

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننموده‌ام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

بدون شرح-2-
بدون شرح-1-
کلاس مباحثه فصل 3 درس اقتصاد
اربعین حسینی
حفظ دین در رسانه
اولین اردوی درسی پیش دانشگاهی
بازدید از مرکز دفن زباله و بازیافت شهرداری تهران
صبحانه های میزانی
در خلافت عمر و عثمان، علی (ع) چه میکردند؟
جشن های ۱۷ ربیع دبیرستان میزان
مراسم افتتاح فعالیت های قرآنی
اردوی شبانه پایه دهم

...