۲۴۳۲۷
۳۹۷

۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۷۸ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲۸۴ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۷ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۵۷ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۵ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۹ (-- مشترک)

...

کتاب‌ها

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری

edit فیلم و تنظیمات فیلم و صدا
برنامه ی فتوشاپ و گرافیک و پاورپوینت

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

پینگ پنگ

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!