۲۳۶۳۶
۳۹۹

۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۷۱ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲۸۶ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۷ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۳۹۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۵ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۸ دوست

...

کتاب‌ها

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری

برنامه ی فتوشاپ و گرافیک و پاورپوینت
edit فیلم و تنظیمات فیلم و صدا

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

پینگ پنگ

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!