۲۲۱۲۰
۳۸۵

۰ کتاب خوانده‌ام

۷۴ محتوا

۲۳۷ دیدگاه

۲۵ فیلم

۲۵۴ عکس

۳ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۸ (-- مشترک)

...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

گزارش تصویری کلاسهای آنلاین
شیمی 2 مفهوم 3 تجزیه
فیلم کوتاه (استاد حاج  مهدی توکلی)
نسبت  طلایی درطلایی ترین درس(نسبتی جالب اما هارمونیک )
گزارش تصویری کلاسهای دبیرستان 1
ویرایش و تولید عکس با نرم افزار Adobe Photoshop
	تدوین فیلم با نرم افزار Adobe Premiere (دبیرستان دوره دوم)
راز عکس معروف حاج قاسم چیست؟
تحقیق ادبیات
چالش
بخش اول آموزش فصل ۹ : ماشین ها
درس حساب  (حل معادله درجه دوم و نکات کنکوری آن )

...