۷۱۵۶
۳۰۵

۳ کتاب خوانده‌ام

۹ محتوا

۱۸۳ دیدگاه

۱ فیلم

۰ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳ (-- مشترک)

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

کلاس خوشنویسی با قلم درشت
پرسبولیس
میکروفونم وصل نمیشه!!!
مدادستان _داستان نویسی (دوم دبستان و سوم دبستان)
بازی
چیستان های جالب
آخوندک ارکیده صورتی
گربه
کشتی
مریضی
ساعت
من و مامانم

...