۱۲۴۶۸
۹۱۹

۴ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۲ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳۷۵ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۴ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۵ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۵ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

کارگاه سیتو
ویلف
کتاب های خوب و بچه های خوب
جام جهانی در جوادیه

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

فوتبال
فوتبال دستی

هنر

دوختن