۲۴۷
۱۳

۰ کتاب خوانده‌ام

۱ محتوا

۱۳ دیدگاه

۰ فیلم

۰ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۰ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

نگاهی به عمل کرد فوق العاده گریزمن در اتلتیکو مادرید
بهترين فوتباليست مدرسه
فعالیت منزل هفته پانزدهم + کلیپ و شعر کاربردی (پایه چهارم)
فعالیت منزل هفته چهاردهم + کلیپ و شعر کاربردی (پایه چهارم)
احترام به پدر
فعالیت منزل هفته سیزدهم + کلیپ و شعر کاربردی (پایه چهارم)
نمونه تفکر های کلیپ فعالیت هفته دوازدهم به قلم دانش آموزان
علمي
کدوم تیم خارجی رو دوست دارید
فعالیت منزل هفته دوازدهم+کلیپ و شعر کاربردی(پایه چهارم)
زیارت عاشورا
جزئیات دعوای جدید طارمی با پرسپولیس

...