علی محمدی سرشکی

دانش آموز مدرسه میزان

شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.


آخرین ارسال‌های من

پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال

کتاب‌های مطالعه شده

4
قصه مامثل شد
دوتا خفن
قصه های خوب برای بچها خوب
نیمار پسر جادوگر
پیارسال معرفی Adobe Premiere

می دانم رو لب تاب همزه رو نمی دونستم کجاست😂

پیارسال معرفی Adobe Premiere

می دانم رو لب تاب همزه رو نمی دونستم کجاست😂

پیارسال ثبت نام دوره آموزش پریمیر (تدوین فیلم)

اول مطلب رو خواندی؟

پیارسال ثبت نام دوره آموزش پریمیر (تدوین فیلم)

من علی علی محمدی کلاس هفتم ب هستم و دوست دارم در کلاس شرکت کنم انهم خیلی زیاد

پیارسال کریستیانو رونالدو

لایک یادتان نرود پیگیرم شوید این مطلب کپی شده است

پیارسال لیونل مسی

لایک یادتان نرود پیگیرم شوید این مطلب کپی شده است

پسران

دختران