۳۴۱۲
۱۳

۶ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۵ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۶۱ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

سرکار هاپو از جلد 1 تا 7
چهار سابقه دار جلد 1 و 2
30 قصه 30 شب
هنک
کاراگاه سیتو از جلد 1 تا 10
خانه درختی 117 طبقه

دانش و فناوری

سرکار هاپو از جلد 1 تا 7
چهار سابقه دار جلد 1 و 2
30 قصه 30 شب
هنک
کاراگاه سیتو از جلد 1 تا 10
خانه درختی 117 طبقه

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

فوتبال
پینگ پنگ
والیبال
بسکتبال
دوچرخه سواری
شنا
واترپلو
فوتبال دستی
بدمینتون
تنیس
اسب سواری

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!