۱۳۶۸۳
۹۵

۴۱ کتاب خوانده‌ام

۲۷ محتوا

۲۰۲ دیدگاه

۱ فیلم

۱۴ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۸ (-- مشترک)

...

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

بازي هامون
تمام روش تحقیق های دانش آموزان پایه هشتم (تعداد افراد باقی مانده ۸ نفر )
طراحی سایت سخت یا آسون؟؟
برنامه نویسی ؟؟ چرا؟
چطوری برنامه نویسی را به برادر کوچک خود توضیح بدهید؟؟
قرنطینه خیلی خسته کنندس!؟
خمس (روش تحقیق )
بازی های رایانه ای
آنتی ویروس ها
خواهی نشوی رسوا همرنگ ...... شو.
خواب؟
خیلی زود دیر میشه

...