۱۰۴۷۸
۸۰۹

۰ کتاب خوانده‌ام

۳۵ محتوا

۳۳ دیدگاه

۴ فیلم

۵۳۳ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

هر ۲۰ سال ترور یک سپهبد
 روایت‌ حاج‌میثم‌مطیعی از فتنه ۹۸
کار مردم نیست
شبی دیگر برای زهرا (سَلامِ خدا بَر او)
پروژه شهر میزان
دروغ گفتن
شهید ابراهیم هادی
مگه داریم ... مگه میشه ...
شمعی دیده ام که بپرس . . .
حیوانات سایه ای
مجسمه های بازیافتی
جشن میزانی

...