۴۱۶۲۴
۲۰۵۱

۸ کتاب خوانده‌ام

۷۵ محتوا

۷۸۳ دیدگاه

۳۰ فیلم

۶۶ عکس

۱ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲۱ (-- مشترک)

...

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

Mafia II: Definitive Edition
معرفی بازی سفیر عشق
تاریخچه تایپ و حقایقی عجیب و جالب
بازی گشت پلیس
معرفی بازی Among Us
معرفی بازی موبایل Twickles ؛ سرگرمی با چالش های فکری
آب نامرئی
معرفی بازی
ماه
فراری SF90 اسپایدر رهایی هزار اسب سرکش در هوای آزاد
بوگاتی بولید
کتاب ماجرا های اسپایدرویک

...