۲۸۹۸۴
۲۰۱۴

۸ کتاب خوانده‌ام

۶۹ محتوا

۶۴۷ دیدگاه

۱۳ فیلم

۵۷ عکس

۱ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۱ (-- مشترک)

...

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

بهترین فیلم و سریال سپاه جمهوری اسلامی ایران<اوج>
با هوش ترین بلیر ماین کرافت قسمت یک
عجیب ترین خیابانهای دنیا
معرفی بازی موبایل Topsoil
بهترین فیلم‌های لئوناردو دی‌کاپریو
بهترین سیستم عامل ها
رمان قلعه محافظان
بررسی بازی موبایل سایه هیچ
سریعترین هواپیما های دنیا
 بررسی بازی Spiritfarer
عجیب ترین هواپیما ها
مفهوم سفر در زمان از کجا نشئت می گیرد؟

...