۷۰۴۹۹
۲۱۹۸

۱۱ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۱۲ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۱k دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۵۱ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۳۲۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۵ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳۷ دوست

...

کتاب‌ها

مجموعه هری پاتر
مجموعه بچه محل نقاش ها
مجموعه بیگ نیت
جادوگر بیکار
قلعه محافظان
شازده کوچولو
مجموعه مشاهیر خفن
تقریبا
زایو
سه دقیقه در قیامت
مجموعه سلام بر ابراهیم

دانش و فناوری

ریاضیات

فرهنگ و ادبیات

سرودن شعر

ورزش

بیلیارد
والیبال
شنا

هنر

طراحی
نقاشی
نویسندگی
خطاطی با قلم نی