۲۶۳۸۴
۱۰۲۵

۰ کتاب خوانده‌ام

۳۹ محتوا

۹۲۷ دیدگاه

۵ فیلم

۳۵ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۰ (-- مشترک)

...

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

وجود ادم فضایی ها از نظر قران کریم
تعطیلی مدارس به علت بارش برف
مداحی بسیا زیبا سید رضا نریمانی
ماشین هوای فشرده
اژدر حوت
سردار سلیمانی
مداحی حاج مهدی رسولی 2
کاریکاتور کرتوا
قهرماني رئال مادريد در  سوپر جام
کتاب زایو
تاریخ سینما
بهترین پهباد نظامی جهان/2

...