۲۵۶۸۰
۹۸۳

۰ کتاب خوانده‌ام

۳۸ محتوا

۸۸۳ دیدگاه

۵ فیلم

۳۲ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۰ (-- مشترک)

...

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

کاریکاتور کرتوا
قهرماني رئال مادريد در  سوپر جام
کتاب زایو
تاریخ سینما
بهترین پهباد نظامی جهان/2
بهترین پهباد های نظامی جهان.
10تا از بهترین جنگنده های جهان قسمت 3
بهترین هواپیماهای جنگی جهان قسمت2
10تا از بهترین هواپیماهای جهان /قسمت4
مسابقه علم جایزه 2
دی ، ماه بد بختیا
سانحه اتوبوس

...