اعتباری

دانش آموز مدرسه میزان (پنجم)


آخرین ارسال‌های من

۳ سال پیش

کتاب‌های مطالعه شده

0
پارسال هلیکوپتر

دمت گرم علی

پیارسال 🍦 بستنی ضربی🍦

من که در پاییهی سوم پسرانه هستم با ضرب کمی مشکل دارم این روش بسیار خوب هستا بتوانیم ضرب را حفظ کنیم

پیارسال ماشین پرنده (واقعی)

دمت گرم خیلی عالی بود

پیارسال تمساح ها

عالی بود آقای کیومرزی فقط بنظر من یک زره مطلب قدیمی بود

پیارسال کاردستی ها قسمت 1

عالی

پیارسال چنل آپارات من

عالی

پیارسال هلیکوپتر

من از تما میه شما خواهش میکنم

پسران

دختران