رحیمی

دانش آموز مدرسه میزان (نهم)


آخرین ارسال‌های من

۴ سال پیش

کتاب‌های مطالعه شده

0
پارسال نظرسنجی درس روش تحقیق

شرکت کردم

پارسال روش تحقیق

استفاده کردیم ممنون از شما

پارسال کلاس روش تحقییق ( سایت میزان )

استفاده کردیم مممنون از شما

پارسال خدمات رفاهی مدرسه

سلام استفاده کردیم ممنون از شما

پارسال دفترچه ی تلاش

عالی بود استفاده کردیم ممنون از شما

پیارسال کار وفن هفتم :

سلام فیلم خراب است

پیارسال انتصاب رئیس قوه قضائیه

تبریک به شما

پیارسال اعلام داوطلبی شورای نگهبان

تبریک بهشون

پسران

دختران