۹۹۵۳
۵۷

۱ کتاب خوانده‌ام

۱۷ محتوا

۴۸ دیدگاه

۱۰ فیلم

۱۳ عکس

۲۱ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۷ (-- مشترک)

توابع گلدانی و سرسره ای
اثبات قضیه ی لیمیت سینوس ایکس بر روی ایکس برابر یک
روش‌های مختلف جهت‌یابی و قبله‌یابی در طبیعت
محکومیت اهانت به چهر‌ه‌ نورانی پیامبر اکرم (ص)
آموزش جهت یابی
عارف مجاهد، حاج حمید دادگسترنیا
گلدان انتظار
حسین خندید...
یه بغل مهربونی برای بابا
آی بازی بازی بازی
همراه بچه ها در روز های تعطیل
نسل سلیمانی ها

...