۴۸۸۶
۷۳

۱ کتاب خوانده‌ام

۱ محتوا

۳۱۴ دیدگاه

۰ فیلم

۰ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ (-- مشترک)

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

یا حسین 8
پر قدرت ترین ماشین دنیا
بازي هامون
تفكر و سبك زندگي پلاس
#روش_تحقیق
چالش
تحقیق میدانی از راه دور 😉
مدرسه تکانی
استخر پایه ششم
رستوران رباتیک پایه ششم
شبی در مدرسه
فیلم و عکس های دیده نشده از دانش آموزان در غرفه میزان

...