۹۶۰۶۷
۲۴۰۱

۵ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۶۱ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۱k دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۵۷ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۷۱۲ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران 𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐥𝐯𝐞𝐬, 𝐧𝐨𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐡𝐨𝐰 𝐢𝐭 𝐭𝐨 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫𝐬

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳۱ دوست

...

کتاب‌ها

مکتوب
کیمیاگر
زیبا‌ترین داستان های هزار و یک شب
جزیره‌ی هزار داستان
از رودکی تا شهریار

دانش و فناوری

windows
mac
Android
ios
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Microsoft Visio
Microsoft Project
Microsoft Outlook
google sheets
Adobe Photoshop
Adobe Acrobat
Google Forms
google slides
Corel VideoStudio
filmora
movavi video edidtor

فرهنگ و ادبیات

شعر

ورزش

دفاع شخصی
شنا
دوچرخه سواری

هنر

خط تحریری
خط شکسته انگلیسی