۸۱
۱۲

۰ کتاب خوانده‌ام

۰ محتوا

۷ دیدگاه

۰ فیلم

۰ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۰ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

ویدئویی پر از نشاط از حاشیه های جشن پایه هفتم
مفاد و بندهای قرارداد گلستان و ترکمنچای
کارنما
رفاقت
رفاقت
و این است قدرت خداوند یکتا
حافظان سوره نباء لوح تقدير گرفتند
آنچه در كار گاه های فوق برنامه ديديم
آزمايشگاه نهم
کرسی تلاوت
ساعت مطالعه

...