امیرعباس

دانش آموز مدرسه میزان


آخرین ارسال‌های من

پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال

کتاب‌های مطالعه شده

14
قصه های خوب برای بچه های خوب
سفر به سرزمین درس های یادنگرفته
فرار از سرزمین درس های یادنگرفته
بازگشت به سرزمین درس های یادنگرفته
هزار و یک افسانه ، چشمه ی جادو
هزار و یک افسانه ،کچل مم سیاه
افسانه مردم دنیا - ۱۴ افسانه ژاپنی
افسانه مردم دنیا - ۱۸ افسانه آفریقایی
افسانه مردم دنیا - ۲۰ افسانه ترکمن
رازداری
ترس و احتیاط
نقاش کوچولو ۱ و ۲
بچه خوش قول و امانتدار
شاهنامه
تئاتر و مجری گری رو دوست دارم
کلاس رباتیک میرم و امیدوارم در زمینه رباتیک پیشرفت کنم
فوتبال ، دوچرخه سواری و صخره نوردی رو دوست دارم
گاهی قصه مینویسم و کتاب خواندن را دوست دارم

پسران

دختران