نوعی

همکار محترم آقای نوعی ( معلم - دبیرستان۲ میزان (پسرانه) - مدرسه میزان )

مطلبی درج نشده است.


آخرین ارسال‌های من

پارسال
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش

کتاب‌های مطالعه شده

13
۲۳نفر
تبار انحراف
آفتاب و سایه ها
مسئولیت و سازندگی
سراب سیاست
آخوند متفاوت
وصیت یاران ۱ و ۲
ولایت فقیه
هشت کتاب
اشعار فاضل نظری
شنبه پس از انتخابات
تربیت چه چیز نیست
روش تحلیل سیاسی
سینما و تئاتر
سرود
تواشیح
شطرنج
فوتسال
شنا

پسران

دختران