۶۳۹۶
۴۸

۱۲ کتاب خوانده‌ام

۲۵ محتوا

۹ دیدگاه

۲ فیلم

۲۶ عکس

۱۱ فایل

بیوگرافی


سرباز آخرالزمانی khosseinnoei98@

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳ (-- مشترک)

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

عاملین جنایات منافقین را بهتر شناسید!
شهید بهشتی ، مظلوم مقتدر
چ مثل چمران
وداع باشکوه سردار دلها در مشهدالرضا
اگر سکوت کنیم مسئولیم
هیچ چیزی به زشتی دنیاگرایی روحانیت نیست
جنگ های صلیبی
پیشنهاد سرلک به مساجد مجری اعتکاف
تحلیل رائفی‌پور از احتمال بیوتروریسم بودن کرونا
گزیده اشعار فاضل نظری
تست کرونا
گزیده اشعار فاضل نظری در مجموعه ((اکنون))

...