۲۴۱۱۰
۱۵۸

۳ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۴۴ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۶۱۳ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۳۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۳۲ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۱ (-- مشترک)

...

کتاب‌ها

یک و صفر تنها
کتاب نارنجی هفته 8
کتاب نارنجی هفته 28

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

هندبال
فوتبال

هنر

کاریکاتور
هنر کامپیوتر