۹۸۲۷
۳۶

۲ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۴ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲۸۸ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۷ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۷۲ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۸ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۴ دوست

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

باغ طوطی
دو امتحان

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

در حال نوشتن کتاب شعر هستم

ورزش

کاراته

هنر

کار با آبرنگ و گواش
گلدوزی