معرفی

اجتماعی

نرم افزار هلو

موضوع آزاد


خلاصه :

نرم افزار هلو نسخه ای برای کارهای مدیریتی و حسابداری است و...

نرم‌ افزارهای مالی و حسابداری یکپارچه هلو (انبار، حسابداری، خرید و فروش، کنترل چک و تولید) نسخه‌های تخصصی برای فروشگاه‌ها، شرکت‌ها و تولیدی‌ها دارند. این نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی شامل امکانات بی‌شماری ازجمله صدور انواع فاکتور، اعلام سررسید چک‌ها به صورت اتوماتیک، امکان دریافت گزارش‌های متنوع و... هستند. کاربری آسان همراه با امکانات گسترده، نرم‌ افزارهای حسابداری هلو را به پرکاربرترین نرم‌ افزار مالی و حسابداری کشور تبدیل کرده است.نرم افزار حسابداری هلو در نسخه‌های تک‌کاربره و شبکه ارائه می‌شود

خیلی خوب

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۴ ۱۴۲۹ ۵
نویسنده: حسین رسول زاده حسین رسول زاده
۷ ۱۵۸۷ ۳
نویسنده: حسین رسول زاده حسین رسول زاده
۱ ۱۵۴۹ ۴
نویسنده: حسین رسول زاده حسین رسول زاده
۱ ۱۵۷۳ ۲
نویسنده: حسین رسول زاده حسین رسول زاده
۱ ۱۶۶۴ ۶
نویسنده: واعظی واعظی
۱ ۲۰۱۳ ۲
نویسنده: حسین رسول زاده حسین رسول زاده

پسران

دختران