مقالات

نقشه موضوعی

پروژه رایانه

تکلیف


خلاصه :

تکلیف رایانه ساخت نقشه موضوعی بود که تاثیر زیادی در نمره ترم داشت

امیدوارم خوشتون اومده باشه

فوق العاده است
البته جای بهتر شدن دارد مثلا می توانستی از موضوع های بهتری استفاده کنید همچنین می توانید از رنگ های بهتر استفاده کنید

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران