رویدادهای مدرسه

کارنامه دانش آموزی


خلاصه :

تکلیف رایانه

تکلیف کلاس رایانه ی ما، ساختن یک کارنامه دانش آموزی بود.

ما باید این کار را با نرم افزار اکسل انجام می دادیم.

در این فایلی که مشاهده می کنید، از فونت های B Koodak , B Nazanin , B Zar , B Yagut استفاده شده و توابع Average ،Max ،Min ،Count و sum  به کار گرفته شده است.

قابلیت های دیگری همچون Font Color ،Fill Color ،Border ،Font Style ،Alignment ،Wrap text و Merge در این فایل استفاده شده است.

امیدوارم مورد پسندتان قرار بگیرد.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۶ ۱۵۹۲ ۹
نویسنده: احمد (یازدهم) احمد (یازدهم)
۱ ۱۱۷۶ ۲
نویسنده: کمک مسئول حکومت کمک مسئول حکومت
۴ ۱۳۹۴ ۵
نویسنده: حسین رسول زاده حسین رسول زاده
۷ ۱۵۴۵ ۳
نویسنده: حسین رسول زاده حسین رسول زاده
۱ ۱۴۹۷ ۴
نویسنده: حسین رسول زاده حسین رسول زاده
۱ ۱۵۲۷ ۲
نویسنده: حسین رسول زاده حسین رسول زاده

پسران

دختران