جلسه اعضاي هيئت دولت دانش آموزي با مديريت محترم مدرسه

هيئت دولت به همراه رهبري ومديريت مدرسه جلسه مشتركي را برگزاركردند.


۰۷ دی ۱۳۹۶ / ۱۷:۱۳:۱۰
۳۶۸


دراين جلسه وضعيت كاري دولت بررسي شد وبرطرف كردن نقاط ضعف وتقويت نقاط قوت دولت، دردستوركارقرار گرفت. 

درروز سه شنبه پنجم دي درجلسه اي كه با حضورجناب آقاي رستمي مديريت محترم مدرسه وجناب آقاي مالكي رهبرحكومت ميزان واعضاي هيئت دولت برگزارشد، عملكرد اعضاي دولت نقد وبررسي شدومشخص شد هركدام از اعضا براي بهبود امورحكومت چه كارهايي رابايد پيگيري نمايند. دراين جلسه اعضاي دولت برخي از فعاليت هاي صورت گرفته توسط واحد خود راتشريح كردند.

برچسب‌های این مطلب:

اخبار و رویدادهانمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.