دامغان

گزارش اردوی هشتم

روز چهارم(آخر)


۰۸ دی ۱۳۹۶ / ۲۱:۲۸:۵۴
۴۳۰
۳


دانش آموزان در روز پایانی به بازی و برگزاری محفل کلاس هشتم ب پرداختند 

شروع روز چهارم و آخر مانند سایر روزها بود بعد از صبحانه دانش آموزان خاطرات روز دوشنبه و سه شنبه را نوشتند و بعد هم دفترچه تلاش آن دو روز را پر کردند 

سپس تا نماز ظهر به بازی در سالن و حیاط پرداختند نماز را خواندند و جناب استاد ملایی به سخنرانی در ارتباط با اهمیت نماز پرداختند بعد از آن دانش آموزان به سالن غذا خوری رفته و ناهار را خوردند و مجدداً به بازی سالنی پرداختند تا یک ساعت قبل از نماز مغرب که شروع محفل هشتم ب بود 

محفل هشتم ابتدا با قرائت آقای معرف دانش آموز پایه هشتم شروع شد سپس یکی از دانش آموزان مصاحبه ای با استاد مالکی انجام داد و سوالاتی پیرامون مسائل شخصی و تجربیات از ایشان پرسید سپس گروهی چهار نفره نمایشی را اجرا کردند با موضوع مسئولیت پذیری و در آخر مسابقه ای بین دانش آموزان انجام شد در ارتباط با آیاتی در جزء سی که راجب عذاب بود 

بعد از محفل دانش آموزان نماز خواندند و شام خوردند و سپس وسایل خودرا جمع کرده و آماده حرکت شدند سپس سوار اتوبوس شده و به سمت ایستگاه قطار حرکت کردند و ساعت 2:00 سوار قطار شدند و به سمت تهران حرکت کردند و ساعت 6:00 به تهران رسیده سوار اتوبوس شده و به طرف مدرسه حرکت کردند و ساعت 7:00 به مدرسه رسیدند و به خانه های خود برگشتند.

برچسب‌های این مطلب:

دانش‌آموزی
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

مطالب مرتبط