مغلطه

مغالطه چیست؟

به غلط انداختن.


۰۳ بهمن ۱۳۹۶ / ۲۳:۰۱:۱۲
۱۰۱۰


مغالطه در لغت یعنی کلامی که مردمان بدان در غلط و اشتباه افتند. 

سفسطه و مغالطه تقریباً هم معنا هستند. مى‏دانیم که هر استدلالى صحیح نیست. چه بسیار دلایلى که به ظاهر دلیل اند؛ ولى اگر با دقت و روش منطقى به آن نگریسته شود دلیل نبوده؛ بلکه صرفاً با لفاظى طرف را به غلط افکنده‏اند؛ مثلاً اگر کسى بگوید در باز است - باز پرنده است پس در پرنده است. ظاهر استدلال تمام است، ولى مغالطه‏اى بیش نیست.

 

منابع و مآخذ:

برچسب‌های این مطلب:

انتشارات


چندرسانه‌ای :برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.