یزدان کیا

دانش آموز مدرسه میزان


آخرین ارسال‌های من

پیارسال
پیارسال
۳ سال پیش
۴ سال پیش
۴ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۶ سال پیش
۶ سال پیش
۶ سال پیش

کتاب‌های مطالعه شده

5
فدک فاطمی
سلام بر ابراهیم 1
سلام بر ابراهیم 2
واجب فراموش شده
حیرت ها و هدایت ها ( امامت )
قلم کاری روی مس
کالیگرافی
تایپوگرافی
گرافیست
خطاطی
هندبال
والیبال
تنیس روی میز
شنا
فارسی

پسران

دختران