۹۷۱۶
۱۰۳

۰ کتاب خوانده‌ام

۶۷ محتوا

۸ دیدگاه

۱ فیلم

۱۳۳ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

پاكت هاي صنايع دستي
چهارشنبه سوری در قدیم
طب سنتی
نماز
آگاه باشید !
آزمایشگاه سنگ شناسی
تفکر وگفتگو ی هفته ی یازدهم
یک روز برفی زیبا
یک روز  زیبای زمستانی
برف زمستانی
نتیجه تفکر و گفتگو
لبیک یا زینب

...