۲۸۹۱۳
۱۹۷

۲۸ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۴۱ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۶۷۴ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۴ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۰۵ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۵ (-- مشترک)

...

کتاب‌ها

قصه های قرآن
داستان های بیدل نقال
هری پاتر و شاهزاده دورگه
هری پاتر و محفل ققنوس
هری پاتر و جام آتش
هری پاتر و زندانی آزکابان
هری پاتر و حفره اسرار
هری پاتر و سنگ جادو
تاریخچه ی شیمی(ایزاک آسیموف)
شش لول
نامه ای به آقای هنشاو عزیز
ته کلاس_ردیف اخر _صندلی اخر

دانش و فناوری

ریاضیات
زیست شناسی
شیمی

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

تنیس

هنر

خوشنویسی