امیرعلی ملک لو

دانش آموز مدرسه میزان


آخرین ارسال‌های من

۳ سال پیش
۳ سال پیش
۴ سال پیش
۴ سال پیش
۴ سال پیش
۴ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش
۵ سال پیش

کتاب‌های مطالعه شده

28
بینوایان
آرزوهای بزرگ(چارلز دیکنز)
بی خانمان
دیوان پروین اعتصامی
داستان راستان
سلام بر ابراهیم1
سلام بر ابراهیم 2
قورباغه ات را قورت بده
سفر به مرکز زمین
دیوید کاپرفیلد
مدرسه جاسوسی1
مدرسه جاسوسی2
مدرسه جاسوسی3
مدرسه جاسوسی4
مدرسه جاسوسی5
هویج بستنی
ته کلاس_ردیف اخر _صندلی اخر
نامه ای به آقای هنشاو عزیز
شش لول
تاریخچه ی شیمی(ایزاک آسیموف)
هری پاتر و سنگ جادو
هری پاتر و حفره اسرار
هری پاتر و زندانی آزکابان
هری پاتر و جام آتش
هری پاتر و محفل ققنوس
هری پاتر و شاهزاده دورگه
داستان های بیدل نقال
قصه های قرآن
خوشنویسی
شیمی
زیست شناسی
ریاضیات
تنیس

پسران

دختران