۲۴۳۳۵
۱۴۷

۲۸ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۲۶ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۵۰۸ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۳۶ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۴ (-- مشترک)

...

کتاب‌ها

آفت ناشناخته
اکوان دیو
امام حسین (ع)
بخشنده بود و دانا
حسنی نگو دسته گل
حضرت الیاس(ع)
رستم و سهراب
شاهنامه
ضحاک ماردوش
فلیکس به گذشته سفر میکند
فلیکس در سرزمین پرسش ها
فلیکس در میان بچه های دنیا
فلیکس و ماجرای ماشین زمان درب و داغون
قصه های خوب برای بچه ها خوب
قصه های خوب برای بچه ها خوب جلد ۷
قصه های خوب برای بچه های خوب 6
قصه های خوب برای بچه های خوب جلد 1
قصه های خوب برای بچه های خوب جلد2
قصه های خوب برای بچه های خوب جلد3
قصه های خوب برای بچه های خوب جلد4
قصه های خوب برای بچه های خوب جلد5
کلیله و دمنه
لاک پشت نادان
موسی(ع)
نمی توانم چیز میز هایم را پیدا کنم
نیلی در قلعه گنج
هزار و یک شب
هفت خان رستم

دانش و فناوری

برنامه نویسی
ریاضی
شیمی

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

بد مینتون
پینگ پنگ

هنر

اوریگامی
هنر کامپیوتر