۲۳۲۹۵
۵۴۲

۱ کتاب خوانده‌ام

۶۷ محتوا

۲۰۲ دیدگاه

۱ فیلم

۱۱۱ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۰ (-- مشترک)

...

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

Roaring Bottle(غرش بطری )
عصر جدید
ترامپ ترامپ بی وجدان
مرگ بر آمریکا
روز مادر پیشاپیش مبارک
اطلاع رسانی هیات قاسم ابن الحسن(ع)
کدام درس ها را  بیشتر دوست دارید؟؟
آیا دلار دوباره گران می شود؟؟
دانستنی های جالب
حیوانات کمیاب وحشی
خانه های بسیااااااااااااااار عجیییییییییییییییییییییب که تا به حال ندیدید
شعر من درباره فردوسی

...