۲۷۷۰
۴۰

۰ کتاب خوانده‌ام

۳ محتوا

۳۰ دیدگاه

۲ فیلم

۲ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

خاصیت چغندر (لبو)
تصاویر تلسکوپ هابل از فضا
عجایب فضا4
عجایب فضا5
 فواید و خواص بابونه
چه نماز جمعه ای بشه این هفته! با امامت امام خامنه ای
مراسم عزاداری به مناسبت دهه فاطمیه و مراسم شام غریبان شهید سردا حاج قاسم سلیمانی در مجتمع میزان
سردار سرتیپ اسماعیل قاآنی
حامد زمانی { بگو سردار من } بسیار زیبا
رجزخوانی حسین طاهری سیاسی : { یاحیدر کرار }
مشهدالرضا(ع) با ورود پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی و همراهانش معطر شد
حاج قاسم سليماني

...