۱۳۶۳۶
۲۱۷

-- کتاب خوانده‌ام

۴۸ محتوا

۱۰۸ دیدگاه

۱۶ فیلم

۲۲۲ عکس

۱ فایل

بیوگرافی


مطلبی درج نشده است.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۵ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

کارت دانش آموزی 2
 صلوات
Camtasia
فوتودایرکتور
واما برف...
شبی در مدرسه پایه هفتم
شهید نواب صفوی
هدر دادن وقت
فضیلت ذکر روز های هفته
فرهنگ غنی
فیثاغورس
میرزا تقی خان امیر کبیر

...