۴۱۱۷۷
۵۹۰

۱۲ کتاب خوانده‌ام

۱۰۴ محتوا

۳۸۵ دیدگاه

۱۵ فیلم

۸۰ عکس

۲ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲۱ (-- مشترک)

...

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

سخنی صمیمانه با تمام میزانی ها
مبلغ غدیر باشیم
آموزش درس یک basic 3
بیانات مقام معظم رهبری در سالگرد ارتحال امام خمینی
علم ممنوع!ورود دسته هم ممنوع!
نظرسنجی کلاس خط تحریری
باشد علی خدا که ولی ناخدا که هست
کریم بن کریم
تمام روش تحقیق های دانش آموزان پایه هشتم (تعداد افراد باقی مانده ۸ نفر )
تبریک بچه ها به تمام معلم های میزان
معلم های عزیز روزتون مبارک
تحقیق میدانی کانون ورزش

...