۱۴۲۴۸
۱۳۲

۱ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۷ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۶۷۲ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۸ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۵ (-- مشترک)

کتاب‌ها

مجموعه تاریخ ترسناک

دانش و فناوری

زمین شناسی و فیزیک .

فرهنگ و ادبیات

داستان نویسی

ورزش

شنا و بسکتبال و اسب سواری

هنر

نویسندگی