۱۶۹۲
۴۴

۰ کتاب خوانده‌ام

۲ محتوا

۴۱ دیدگاه

۰ فیلم

۰ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

حامد زمانی قسمت هشتم
معرفی بازی
زیارت عاشورا مورخ 1397.2.5
پاور پوینت عکس های زایارت عاشورا های دبستان 2 در سال تحصیلی 1397-1396
ماه رمضان نزدیک است...
استخر پایه ششم
درست کردن سالاد
فیلمی از ماین کرفت
اسکلت بدن انسان
۸ سال دفاع مقدس
نمونه تفکر هفته ۱۵
ماه گرفتگی

...