۴۸۹۱
۱۳۲

۱ کتاب خوانده‌ام

۸ محتوا

۳۹ دیدگاه

۰ فیلم

۱۷ عکس

۱ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳ (-- مشترک)

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

بچه هایی که در راهپیمایی 22 بهمن حضور پیدا کردند
ماشین های عجیب و غریب
چیستان جالب
90 نکته پنهان در انیمیشن های پیکسار
(مداد متعادل)Static Pencil
(بادکنک الکتریسیته ی ساکن)Static Balloon
(دفع کننده ی آب)Repelling Water
(کاغذ متعادل)Paper Static
(سکه ی مغناطیسی چرخان)Magnetic Coin Spinner
استقلال
دانستنی ها
زیارت عاشورا مورخ 22-1-1397

...