ندایی پور

دانش آموز مدرسه میزان

I like Iran-Tehran and Australia-Melbourne


آخرین ارسال‌های من

پارسال
۳ سال پیش
۴ سال پیش
۴ سال پیش
۴ سال پیش
۴ سال پیش
۴ سال پیش
۴ سال پیش
۴ سال پیش
۴ سال پیش
۴ سال پیش
۴ سال پیش

کتاب‌های مطالعه شده

4
ته جدولی ها
جام جهانی در جوادیه
تاریخ ایران
ترکش های ولگرد
تذهیب
معرق
کامپیوتر
زبان فرانسه
زبان انگلیسی
فوتبال
والیبال
پینگ پنگ
بسکتبال
نینجا شیعه
شنا
تنیس
دارت
راگبی
مشاعره

پسران

دختران