#وزیر_نوشت

معرفی مسئولیت های وزارت آموزش

برای تصمیم گیری بهتر بخوانید


۰۹ آذر ۱۳۹۹ / ۱۷:۰۱:۱۵
۱۵۹


سلام مجتبی محمدحسینی هستم وزیر آموزش امروز میخوام مسئولیت های وزارت آموزش  رو بهتون معرفی کنم 

ما در جلسه هیئت دولت ، در باره مسئولیت ها صحبت  کردیم ؛ و به چند مسئولیت رسیدیم
1. مسئول آمار : این مسئول باید آمار مربوطه را با امکانات سایت مدرسه بنویسد ، و به هم پایه ای ها اطلاع بدهند

2. مسئول پژوهش: شخصی است که هر هفته یک مطلب علمی روی سایت میگذارد 

3.مسئول تدوین (معرفی) : مسئول تدوین ، در یک کلیپ تدوین شده چیزی را معرفی میکند و هر هفته روی سایت میگذارد (در صورت نیاز مسئولین دیگر به تدوین هم این مسئول این کار را انجام میدهد )

4. مسئول معرفی : این مسئول هر هفته یک ویدیو از خودش و یا صفحه کامپیوتر خود ضبط میکند و در آن چیزی را معرفی میکند (بازی - برنامه - کالا - سایت و ....) 

5. مسئول تدوین (نقد و برسی) : مسئولیت این مسئول مشابه با مسئول تدوین گروه معرفی است ، و به جای معرفی یک چیز ، دو یا چند چیز را باهم مقایسه میکند !

6. مسئول نقد و برسی : مسئولیت این مسئول نیز مانند مسئول معرفی است و فقط به جای معرفی باید دو یا چند چیز را با هم مقایسه کند !

_____________________________________مسئولین دوره های آموزشی__________________________________________

مسئولین دوره های متفرقه :
1. بارگذاری مطالب آموزشی روی سایت : این مسئول آموزش های یک قسمتی(حداکثر دو قسمتی) را به صورت هفتگی روی سایت بارگذاری میکند (مسئول بارگذاری سایت در قسمت متفرقه ، هر آموزشی به جز آموزش مطالب هنری و رایانه ای را میتواند روی سایت بارگذاری کند )

2.مسئول آموزش متفرقه : دو کار اصلی این مسئول عبارتند از : تایید محتوای دوره های آموزشی متفرقه و دوم ارسال موضوع برای آموزش به مسئول آموزش سایت (با توجه به پیشنهادات دانش آموزان)

3. مسئول بر گزاری دوره ها : مدیریت کلاس های آموزشی و جذب افراد برای آموزش (متفرقه) از مسئولیت های این مسئول است 

مسئولین دوره های رایانه ای :
1. بارگذاری مطالب آموزشی روی سایت : این مسئول آموزش های یک قسمتی(حداکثر دو قسمتی) را به صورت هفتگی روی سایت بارگذاری میکند (مسئول بارگذاری سایت در قسمت رایانه ای ، باید مطالب مرتبط با رایانه را بارگذاری کنند)

2.مسئول آموزش رایانه ای : دو کار اصلی این مسئول عبارتند از : تایید محتوای دوره های آموزشی رایانه ای و دوم ارسال موضوع برای آموزش به مسئول آموزش سایت (با توجه به پیشنهادات دانش آموزان)

3. مسئول بر گزاری دوره ها : مدیریت کلاس های آموزشی و جذب افراد برای آموزش (رایانه ای) از مسئولیت های این مسئول است 

مسئولین دوره های هنری :
1. بارگذاری مطالب آموزشی روی سایت : این مسئول آموزش های یک قسمتی(حداکثر دو قسمتی) را به صورت هفتگی روی سایت بارگذاری میکند (مسئول بارگذاری سایت در قسمت رایانه ای ، باید مطالب هنری را بارگذاری کنند)
 

2.مسئول آموزش هنری : دو کار اصلی این مسئول عبارتند از : تایید محتوای دوره های آموزشی هنری و دوم ارسال موضوع برای آموزش به مسئول آموزش سایت (با توجه به پیشنهادات دانش آموزان)

3. مسئول بر گزاری دوره ها : مدیریت کلاس های آموزشی و جذب افراد برای آموزش (هنری) از مسئولیت های این مسئول است

هر شاخه از مسئولین دوره های آموزشی یک سرپرست دارد که از بین مسئولین آن شاخه انتخاب میشود


*🔸آمار ۱ در مدرسه🔸
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
🔸پژوهش ۱ در مدرسه🔸
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
🔸تدوین و معرفی ۱ در پایه🔸
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
🔸تدوین و نقد و بررسی ۱ در پایه🔸
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
🔸مسئول برگزاری دوره های متفرقه ۱ در پایه🔸
🔸مسئول آموزش متفرقه ۱ در پایه 🔸
🔸مسئول بارگذاری سایت متفرقه ۲ در پایه 🔸
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
🔸مسئول برگزاری دوره های رایانه ای ۱ در پایه 🔸
🔸مسئول آموزش رایانه ای ۱ در پایه 🔸
🔸بارگذاری سایت رایانه ای ۱ در پایه🔸
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
🔸مسئول برگزاری دوره های آموزشی هنری ۱ در پایه 🔸
🔸مسئول آموزش هنری ۱ در پایه 🔸
🔸مسئول بارگذاری سایت هنری ۱ در پایه🔸*mailلطفا به این قسمت توجه کنید !! :mail!
مسئولیت های تدوین و نقد و برسی ، باهم ادغام شدند ! 
مسئولیت های تدوین و معرفی ، با هم ادغام شدند ! هر سوالی در رابطه با مسئولیت هارا در قسمت کامنت ها بنویسید ! 

برچسب‌های این مطلب:

وزارت آموزشبرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.