۵۱۹۳۲
۱۲۴۷

۰ کتاب خوانده‌ام

۵۹ محتوا

۶۳۵ دیدگاه

۰ فیلم

۲۶۱ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳۳ (-- مشترک)

...

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

چای
دانستنی ها 6
شیب خط و عرض از مبدا
پرچم کشورها: ۲۵ مشهورترین پرچم جهان با معنی
شیطان و حضورش در بازی های ویدئویی
خواص نعنا
خاور میانه کجاست
وحشی بافقی
جایگاه و نام گل در ادبیات پارسی
آن چیزی که باید درباره  شهید احمد علی نیری بدانیم
معرفی آرایه تلمیح
کنایه

...