۱۰۹۴۹
۵۸

۴ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۱ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲۴۴ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۶ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۳ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۶ (-- مشترک)

کتاب‌ها

مهربان ترین پیامبر
دانشمندان ومخترعان ایران و جهان
سلام بر ابراهیم1
قصه های پند اموز کهن دفتر اول

دانش و فناوری

کار با Visio Microsoft office
کار با Word Excel و پاور پوینت
کد نویسی
المپیاد کامپیوتر

فرهنگ و ادبیات

کارگردانی

ورزش

دوچرخه سواری
شنا
فوتبال
اسکیت
شطرنج

هنر

خطاطی
قلیبافی
انیمیشن سازی stop motion
نویسندگی