۸۱۱۸
۵۶۲

۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۳ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۵۷ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۴ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننموده‌ام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

نسبت طلایی
۱۲ بهمن؛ ورود امام خمینی (ره) به ایران و آغاز دهه فجر
برگزاری مراسم نوگلان فاطمی در پیش دبستان و دبستان یک پسرانه میزان
آموزش های bigbluebottun
داستان یکروز برفی
درباره تقریظ
پانزدهمین نمایشگاه پژوهش برگزار شد
پروژه شهر میزان
Beyond Eyes
نمایشگاه پژوهش برگزار شد
شغل، زندگی و عشق
عضو گیری گروه22بهمن

...