۵۵۶۵
۵۵۴

۰ کتاب خوانده‌ام

۱۱ محتوا

۲ دیدگاه

۱ فیلم

۲۱۶ عکس

۲ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

داستان یکروز برفی
درباره تقریظ
پانزدهمین نمایشگاه پژوهش برگزار شد
پروژه شهر میزان
Beyond Eyes
نمایشگاه پژوهش برگزار شد
شغل، زندگی و عشق
عضو گیری گروه22بهمن
بازی ریاضی به روش پژوهشی
سلام بابای آسمانی
دانش آموزان کلاس اول چند ساعتی را بدون نور طبیعی و زیر نور شمع های خود درس خواندند
اجرای روش میزان در کلاس پژوهش  (1)

...