۲۵۷۷۹
۳۶۳

۱۹ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۳۸ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۵۲۱ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۸ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۹۸ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۸ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۳ (-- مشترک)

...

کتاب‌ها

افسانه های هوشیاری و حماقت
تاریخ تمدن
تن تن و سندباد
جام جهانی در جوادیه
چگونه یک زمین لرزه تبدیل به سونامی می شود
چگونه یک گیاه تبدیل به نفت می شود
حکایت های لقمان حکیم
حکایت های ملانصرالدین
رفاقت به سبک تانک
عصر اتم
قصه ما مثل شد جلد های ۱ تا ۱۰
کوسه ها
مجموعه تن تن
مجموعه ته جدولی ها
مجموعه علوم ترسناک
مجموعه قرار گاه فضایی آلفا
مجموعه قصه ما مثل شد
مجموعه مدرسه جاسوسی
نیرو را حس کنید!

دانش و فناوری

برنامه نویسی اسکرچ
ریاضی و فیزیک
علم دیجیتال
نجوم

فرهنگ و ادبیات

کتاب خوانی
نویسندگی‌‌

ورزش

بدمینتون
دوچرخه سواری
شنا

هنر

اوریگامی
تدوین فیلم
خوشنویسی