۴۵۹۸۲
۲۰۸

۱۵ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۵۲ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۱k دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۷ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۰۵ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲۷ دوست

...

کتاب‌ها

جام جهانی در جوادیه
جمعه در محاصره ی کارآگاهان
بخشدار 14 ساله
سقای آب و ادب
سایه ی ملخ
جزیره گنج ( رابرت استیونسن )
رابینسون کروزوئه
خیابان وحشت1
خیابان وحشت2
خیابان وحشت3
خیابان وحشت4
باهوش
مامور زد 1
سوخته
سنگفرش خیابان ها از طلاست

دانش و فناوری

ساخت ربات انسان نما
الکترونیک

فرهنگ و ادبیات

سرودن شعر

ورزش

فوتبال
هندبال
والیبال
پینگ پنگ

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!