۹۷۷۵
۵۸

۰ کتاب خوانده‌ام

۳۰ محتوا

۴۹ دیدگاه

۴ فیلم

۳۲ عکس

۲ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۵ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

آزمایش فشار هوا
تظاهر به بی کفایتی
ماهیگیری با آهن ربا
کاکتوس
خلاقیت
گرد باد
نمایشگاه اسباب بازی
آزمایش ساخت گاز
ماجراهای علی و مسعود 1
هر احساس منفی ،فرصتی برای رشد است.
گوش دادن یا شنیدن
تفکیک زباله

...