۱۲۰۰۳۱
۸۳۰

۲۷ کتاب خوانده‌ام

۱۱۳ محتوا

۶۷۹ دیدگاه

۵۰ فیلم

۳۲۰ عکس

۷ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۹۲ (-- مشترک)

...

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

وقتی عکس های تکالیف کج و زشت در میاد چیکار کنیم ؟
زمین موقتاً صاحب یک ماه جدید شده است
داستان یکروز برفی
مسابقات هندبال منطقه دو تهران
روز هفتم محرم
مخصوص فقط برای خودش
پیاده روی و
آزمون مفاهیم 4
شهید بروجردی
شروعی با عطر بهشت
اردوی به یاد ماندنی
يخ در بهشت

...