۲۱۹۳
۲۴

-- کتاب خوانده‌ام

۱۳ محتوا

۲۷ دیدگاه

۱ فیلم

۳۹ عکس

۷ فایل

بیوگرافی


مطلبی درج نشده است.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۰ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

 امتحانات پایان ترم نوبت اول
بازی دوستانه دهم ها با پیش دانشگاهی
سخنرانی های روز  سه شنبه
فینال مسابقات فوتبال دهه فجر
قرینه سازی ، افزایش خلاقیت و دقت و تمرکز
آزمون مرآت

...